All religions are equal, but some are more equal than others…

Een tijdje geleden hoorde ik over een school van iemands zoontje dat iemand het verzoek had gekregen om te stemmen op kandidaat-leden voor de medezeggenschapsraad (MR).

Eén van de ouders die zich hadden opgegeven, hield er nogal euh.. eigenaardige ideeën op na, voor wat betreft zijn ideaalbeeld voor de school. Uiteraard heeft iedereen het recht op zijn of haar eigen mening, maar deze persoon gaf aan dat de school toch wel weer meer een christelijk imago zou moeten krijgen. Omdat de islam naar mening van de betreffende ouder zo sterk vertegenwoordigd is, moest de school vooral de christelijke normen en waarden meer gaan bezigen. Als ik het stukje goed las, was hij zelfs van mening dat -met name- alle moslims maar moesten verdwijnen. Soort van enge gedachte, lijkt me.

Uiteindelijk bleken er (gelukkig) meer mensen te zijn die zijn standpunten niet helemaal konden waarderen en is er erg veel commentaar op zijn introductie gekomen. Uiteindelijk zou de persoon in kwestie zich teruggetrokken hebben en niet langer verkiesbaar zijn geweest voor de MR.

Nu mijn mening. Als je denkt in de richting van kleur, religie of afkomst, is het hier geen goede plek voor je. Verhuis in dat geval naar een plaats in dit sterrenstelsel, waar dit gedrag en deze uitspraken wel geaccepteerd worden. Uiteraard heeft een ieder recht op zijn of haar mening, maar als die enigszins in de buurt komt van idealen á la Kuklux Klan, dan is het misschien wijzer om je mening voor je te houden, of te verhuizen naar Afgelegerije ofzo, waar geen anderen zijn, aan wie je je kunt ergeren.